Oto galeria zdjęć z Rzek Małych i Wielkich:


Kościół filialny (parafia Kłomnice) rzymsko-katolicki na pograniczu Rzek Małych i Wielkich


Kaplica z 1916 r. w Rzekach Wielkich


Szkoła podstawowa w Rzekach Wielkich z 1938 r.


Dwór z XVIII w. (zabytek klasy 0) w Rzekach Wielkich (strona południowa)


Dawna fabryka tektury - obecnie zakład produkcji mebli


Plan sytuacyjny zespołu dworskiego w Rzekach Wielkich w latach 1923-1945 (rysowali: Jolanta Marczyńska i Jan Boni)
1. Rzeka Warta 2. Droga Mstów-Garnek 3. Stara droga do Kłomnic 4. Nowa droga do Kłomnic 5. Droga do Rzek Małych
6. Droga dojazdowa do podwórza 7. Aleja wjazdowa 8. Aleja wiodąca ku Warcie 9. Kanał 10. Budynek dworu
11. Park 12. Sadzawki 13. Staw 14. Trawniki 15. Podmokła część parku
16. Gazon 17. Pasieka 18. Bażanciarnia 19. Stary sad 20. Sad czereśniowy
21. Ogród warzywny i kwiatowy 22. Pastwiska 23. Podwórze i sadzawka 24. Stajni, chlew, obora 25. Stodoły
26. Spichlerz spalony w latach 30 27. Czworaki 28. Kuźnia 29. Studnie 30. Kierat
31. Wybieg dla cieląt i świń 32. Dom J. Chmielarskiego 33. Łąki 34. Fabryka tektury 35. Budynek mieszkalny fabryki
36. Tama na Warcie (śluza) 37. Budynki ludności żydowskiej 38. Żydowski dom modlitwy 39. Turbina (wodna) 40. Strumień z łąk
41. Murowany dom Małolepszego 42. Sklep Elowej 43. Most na łąki 44. Most do fabryki 45. Piwnica ziemna


 

Site Design by Pegasus - Web design, tips and free site templates.