Nota biograficzna Stanisława Wiewiórowskiego

Stanisław Wiewiórowski urodził się 5 maja 1931 r. w Rzekach Wielkich w rodzinie rolników. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął 1 września 1938 r. W czasie okupacji hitlerowskiej uczył się z przerwami, dlatego zdobywał i poszerzał wiedzę, głównie z historii, geografii i wiedzy o Polsce, na tajnych kompletach.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, gdzie zdał maturę w 1945 r.

Po maturze otrzymał nakaz pracy w szkolnictwie. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Szkole podstawowej we Wręczycy Wielkiej. W 1954 r. został mianowany na dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, gdzie przepracował 36 lat. W międzyczasie ukończył wyższe studia z matematyki i wybudował szkołę w tej miejscowości. Brał czynny udział w pracy organizacji społecznych. Przez siedem kadencji był radnym w gminie Panki i jedną kadencję zastępcą przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku.

Z zamiłowania jest historykiem. Po przejściu na emeryturę zajmuje się pisaniem publikacji z zakresu regionalej historii.

Opublikował monografię swojej rodzinnej wsi Rzeki nad Wartą. Działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie powiatu radomszczńskiego opisał w książce Tragiczne losy Brzesczota i Jawy.

Walkę Ruchu Oporu w czasie okupacji hitlerowskiej na ternie gminy Kłomnice relacjonuje w książce Wieczna chwała poległym i walczącym.

Historię szkoły w Aleksandrowie przedstawił w publikacji Zarys dziejów Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 1831-2001.

Za działalność pedagogiczną i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, między innymi Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Site Design by Pegasus - Web design, tips and free site templates.